Gateway

Đạt tỷ lệ chấp thuận tối đa

Ngăn ngừa rủi ro gian lận cho doanh nghiệp để đạt được lợi tức đầu tư cao nhất cho các giao dịch.
Achieve maximum acceptance rate with poccupine gate
Single console to manage all fraud parameters
Quản lý tất cả thông số gian lận thông qua một bảng điều khiển duy nhất
Easily reach your customers and accept payments wherever they are
Dễ dàng tiếp cận khách hàng; chấp nhận thanh toán trên toàn cầu
Fraud pattern recognition through machine learning
Xác định các mô hình gian lận thông qua học máy (Machine Learning)
Customisable configurations for different scenarios across mobile, online and offline
Cấu hình tùy chỉnh cho các tình huống khác nhau trên thiết bị di động, trực tuyến và ngoại tuyến
Địa phương hóa các phương thức thanh toán

Khách hàng tiềm năng ở mọi nơi

Mở rộng quy mô kinh doanh không chỉ ở thị trường nội địa mà còn ở quốc tế bằng cách chấp nhận thanh toán xuyên biên giới. Cung cấp các phương thức thanh toán địa phương đáng tin cậy tới khách hàng để dễ dàng thực hiện thanh toán và gia tăng sự chuyển đổi.

couple gaming togetherperson collecting parcel
travel industryfashion

Định tuyến thông minh

Use Intelligent Routing to Maximise Your Revenue
Bằng cách định tuyến các giao dịch trên nền tảng được tích hợp - POCCUPINE GATE, người bán sẽ có lợi và đạt được tính minh bạch cao hơn cũng như giám sát hiệu suất chính xác hơn.

POCCUPINE GATE sử dụng những yếu tố và phương thức định tuyến nhiều ngân hàng đối với giao dịch của người bán, mang đến sự lựa chọn tốt nhất để tối đa hóa doanh thu.

Các tính năng của Poccupine

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trang web, đồng thời nâng cao trải nghiệm của người dùng. Bằng việc tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi.
Đóng